Aktuality

Proběhlo hodnotící setkání vládního programu RE:START

14.12. 2017  Vládní program RE:START, jehož cílem je pomoci strukturálně znevýhodněným krajům (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský), je v plném proudu.  Dne 14. 12. 2017 se v Praze uskute...

Naplňování vládního programu Restart probíhá podle plánu

13. 12. 2017 Hlavními tématy prosincového jednání Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) Moravskoslezského kraje bylo naplňování vládního programu Restart, aktuální situace na trhu práce a...

Vládní zmocněnec obdržel medaili ministra průmyslu a obchodu ČR

28.11. 2017 Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček na Pražském hradě přivítal vítěze a oceněné organizace Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, Národní ceny kvali...

Zasedala Krajská dozorčí rada Moravskoslezského kraje

23.11. 2017  Členům krajské dozorčí rady byly na posledním jednání představeny také návrhy na regionálně specifická opatření pro aktualizovaný akční plán Strategie hospodářské restruktur...

Koncept Akčního plánu Strategie byl představen stakeholderům MSK

20.11. 2017  S velkým zájmem se setkala dnešní prezentace aktuálního vývoje Restartu, která byla určena tzv. stakeholderům, tedy zástupcům všech zainteresovaných stran při přípravě tohoto pro...