Aktuality

Proběhlo hodnotící setkání vládního programu RE:START

14.12. 2017  Vládní program RE:START, jehož cílem je pomoci strukturálně znevýhodněným krajům (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský), je v plném proudu.  Dne 14. 12. 2017 se v Praze uskute

Vládní zmocněnec obdržel medaili ministra průmyslu a obchodu ČR

28.11. 2017 Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček na Pražském hradě přivítal vítěze a oceněné organizace Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, Národní ceny kvali

Zasedala Krajská dozorčí rada Moravskoslezského kraje

23.11. 2017  Členům krajské dozorčí rady byly na posledním jednání představeny také návrhy na regionálně specifická opatření pro aktualizovaný akční plán Strategie hospodářské restruktur

Den s vládním zmocněncem ve znamení Restartu

7.11. 2017 Rozhovor se zmocněncem Jiřím Ciencialou připravil pro rubriku ” Na vlastní kůži” redaktor MS Deníku, který s ním strávil celé pracovní dopoledne, jehož hlavní náplní by

Konference se věnovala duálnímu vzdělávání

5.10. 2017  K podpisu Memoranda o podpoře pilotního ověření duálního vzdělávání v MSK došlo v rámci konference Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami, kterou

Konference Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami

3.10. 2017  Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj ve spolupráci s MS paktem zaměstnanosti uspořádal v prostorách Obchodní akademie a VOŠ sociální v Ostravě 2

RESTART – neopakovatelná příležitost pro náš kraj

15.září 2017  Prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pan Pavel Bartoš vyzdvihl práci Úřadu zmocněnce vlády ČR pro MSK, ÚK a KVK za vypracování a schválení vládou ČR Souhrnné

Zmocněnec o projektu RE:START v MS Deníku

7.9. 2017 Vládní zmocněnec Jiří Cienciala v obsáhlém rozhovoru s redaktorem Moravskoslezského deníku vysvětluje přínosy projektu Restart, zejména se zaměřením pro náš kraj.     Člá

Vyhlášení I. výzvy Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

20.7. 2017 Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest na základě úkolu vlády České republiky připravilo Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů. Cíl

O přínosech RESTARTU hovoří zmocněnec v deníku Právo

19.7. 2017  V deníku Právo vládní zmocněnec vyzdvihuje přínosy projektu RESTART, který Vláda ČR schválila na svém posledním jednání. Projekt má pomoci nastartovat dotčeným krajům pomoci na