22.9. 2017 Rozvoj železniční dopravy a infrastruktury byl hlavním tématem letošního ročníku konference TRANSPORT. Odborníci diskutovali mj. o přípravě na zavedení vysokorychlostní železnice z Prahy do Ostravy. Cesta vlakem by v budoucnu měla být výrazně rychlejší. Pokud se podaří bez problémů vyjednat všechna povolení, mohla by se vysokorychlostní trať budovat za deset let. Toto téma je součástí strategie Restart, konkrétně pilíře zaměřeného na oblast infrastruktury a veřejné správy.

Vládní zmocněnec Jiří Cienciala na konferenci zdůraznil, že v návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury je výslovně uvedeno, že tento fond nemá žádné disponibilní prostředky pro plnění „Komplexu opatření k opravám významných dopravních úseků silnic II. a III. třídy“ pro rok 2018 a výhledově pro roky 2019-2020. To i přesto, že toto opatření je součástí vládou schválené strategie Restart. Možnost využití částky 500 miliónů korun pro všechny tři kraje bude předmětem dalších jednání.

„Projekty v oblasti dopravní infrastruktury a s tím spojená realizace doprovodných projektů patří ke klíčovým oblastem Restartu,“ řekl Cienciala. Kromě již zmíněných oprav silnic II. a III. třídy je to komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy a také komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí.

Odborná konference TRANSPORT, pořádaná od roku 1997, podporuje rozvoj dopravní infrastruktury na území moravskoslezského regionu a jeho propojení se sousedními regiony. Konference dlouhodobě také prezentuje Moravskoslezský kraj jako investičně zajímavý region s kvalitním dopravním napojením na evropskou dopravní sít.

logo-transport-2016-460

 

Transport 2017 Transport 2017 2PG

 


Kategorie: Aktuality