Inovace jsou důležitou součástí technického vzdělávání

20.11.2018

Řadu zajímavých podnětů a myšlenek nabídl třetí ročník konference Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami, který se konal v ostravském hotelu Imperial. Letošní ročník byl zaměřen nejen na příklady spolupráce škol a firem, ale nabídl také prezentace inovativních firem či panelovou diskusi na téma Jak uchopit inovace.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák řekl, že zatímco před pěti lety byl rozpočet pro regionální školství cca 80 miliard korun, pro příští rok už by se mělo jednat o částku 130 miliard korun. „Bohužel klesá kvalita, ať už jde o jazykovou nebo přírodovědnou gramotnost. Zvyšování objemu financí samo o sobě nestačí. Nestaráme se o talentované studenty, výuku naopak přizpůsobujeme těm nejhorším místo toho, abychom ji posouvali k těm lepším,“ posteskl si Vondrák a poukázal na skutečnost, že na některé vysoké či střední školy se v dnešní době dá dostat dokonce bez přijímacích zkoušek.

Přednáška Bohumila Kartouse z obecně prospěšné společnosti EDUin měla název Budoucnost se střetává se současností, vzděláváme však pro minulost. Mj. uvedl, že Česká republika investuje jednu z nejnižších částek do vzdělávacího systému v rámci Evropské unie, konkrétně se jedná o pouhá tři procenta HDP.

Zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Petr Bannert připomněl podpis loňského memoranda o duálním vzdělávání. Tento projekt v Moravskoslezském kraji funguje druhým školním rokem. „Určitě je to velmi dobrý příklad i pro další kraje,“ uvedl ředitel Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT.

Osvědčené praktiky propojení výuky s technickou praxí jsou dobře patrné např. na VŠB-TU Ostrava. Podle prorektora pro spolupráci s průmyslem Radima Halamy škola uspěla v letošním ročníku soutěže Škola doporučená zaměstnavateli. Konkrétně fakulta strojní skončila druhá a deváté místo obsadila fakulta elektroniky a informatiky. Vedle Kariérního centra, které pomáhá studentům, vznikl nový poradní orgán Průmyslová rada. Slouží k propagaci technického vzdělávání a provázání výuky s technickou praxí, jeho součástí jsou i zástupci firem.

Ředitel Střední průmyslové školy Ostrava-Vítkovice Tomáš Řežáb zdůraznil, že vedle zavádění nových technologií do škol je nutné i vzdělávání učitelů, aby přenesli nové poznatky do výuky. Proto se škola podle něj více zaměřuje na spolupráci s malými firmami, kterým chybějí kvalifikovaní pracovníci.

I na Moravě se najdou velmi dobré příklady inovativních firem. Lídrem v oblasti inovativních technologií je společnost ABB, která spolupracuje s několika univerzitami po celé republice. Její manažeři představili využití robotů v každodenní praxi. „Robotické pracoviště je ideální k propojení teorie s praxí. Student se naučí ovládat průmyslového robota, vytvořit si program. Hlavně se člověk nesmí robota nesmí bát,“ uvedl manažer Lukáš Říman.

Jaroslav Dostál ze společnosti Smiths Medical Czech Republic ukázal praktické příklady, jak firma vyrábí a dodává na trh inovativní řešení podporující průmysl a vyrábí produkty pro zdravotnictví, které jsou životně důležité v péči o pacienta. „V Hranicích jako první závod Smiths Medical ve světě využíváme kolaborativního robota,“ uvedl.

Více než rok v kraji funguje Moravskoslezské inovační centrum (MSIC). Svou činností chce změnit reálný fakt, že náš region je pořád spíše příjemcem než tvůrcem nových technologií a inovací. Proto je jeho záměrem přivést do regionu investice do inovací a technologií, posílit průmyslový výzkum, spolupráci s akademickou sférou a v neposlední řadě podpořit podnikání. „Přicházejí za námi učitelé i ředitelé škol, kteří začínají přemýšlet, co nové technologie způsobují a ptají se nás, jak bude vypadat školství v době, kdy nebudou děti sedět v lavicích. V jakém rozsahu to bude, co chce trh práce, jak žáky připravovat na vysokou školu,“ řekl ředitel MSIC Pavel Csank, který inovace vidí spíše ve spolupráci rodiče, dítěte, učitele a kariérního poradce. „Dnes o inovacích ve vzdělávání více mluvíme, než abychom něco dělali, a to vede ke ztrátě zájmu. Přitom stačí jen motivace žáka, aby objevoval nové věci.“

Emeritní rektor VUT Brno Karel Rais zdůraznil důležitost spolupráce vědy a výzkumu s firmami a připomněl úspěšnost inovačních center. „Nutná je samozřejmě i podpora veřejné správy, aby mohla vznikat inovační centra. A také spolupráce firem, které budou dané změny akceptovat. Je to týmová práce, když někdo vypadne, inovace nemá šanci na úspěch.“

Jak tedy uchopit inovace? „Rozhodně plnou silou, protože bez inovací nelze dosáhnout pokroku. Následně chybí konkurenceschopnost, protože nebudeme schopni nabízet lepší výrobky, lepší služby a za lepší peníze než konkurence. A o to v inovacích jde především,“ dodal vládní zmocněnec Jiří Cienciala.

Konferenci Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami už potřetí uspořádal Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj ve spolupráci s partnery. Hlavním záměrem konference bylo inspirovat a prezentovat dobrou praxi a směr v projektech podporujících technické vzdělávání inovativními metodami. Nastínit, jak zabránit odlivu vzdělaných lidí z Moravskoslezského kraje a jak podpořit zajímavé projekty pro rozvoj mladé generace a jejich uplatnitelnost na trhu práce.

 

Zdroj TV Polar

Zdroj TV Fabex