Rada hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje (dále jen RHSD MSK) je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem veřejné správy, zaměstnavatelů a odborů pro tripartitní vyjednávání. Jejím hlavním cílem je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Moravskoslezského kraje. RHSD MSK projednává, konzultuje, navrhuje a prosazuje řešení rozvoje ekonomiky a zvyšování životní úrovně občanů. Přitom se zaměřuje především na nejdůležitější problémy, které jsou předmětem společného zájmu jednotlivých partnerů RHSD MSK.

Partnery v RHSD MSK jsou:

 • Veřejná správa
 • Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy
 • Odborové svazy


Orgány RHSD MSK jsou:

Plenární schůze RHSD MSK je vrcholným dohadovacím orgánem RHSD MSK, která především:

 • řeší závažné konkrétní problémy vyplývající ze Statutu,
 • projednává vybrané návrhy zákonů, základní koncepce a směry rozvoje kraje
 • dohaduje zásadní rozpory mezi partnery,
 • řeší situace ohrožující sociální smír,
 • stanoví program jednání, který je navržen předsednictvem,
 • na návrh předsednictva jmenuje vedoucí jednotlivých pracovních týmů.


Předsednictvo RHSD MSK je výkonným orgánem, který řeší nezbytné záležitosti mezi jednáními plenární schůze a řeší především:• projednává významné dokumenty, zejména v oblastech vymezených ze Statutu:

 • jedná o případných zásadních rozporech,
 • posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství,
 • řeší situace ohrožující sociální smír,
 • informuje plenární schůzi o výsledcích svých jednání.


Pracovní týmy jsou expertními orgány RHSD MSK, které zabezpečují a připravují odborná stanoviska a další podklady pro orgány RHSD MSK


Orgány RHSD MSK řeší především:

 • zaměstnanost a vytváření nových pracovních příležitostí,
 • podporu rozvoje malého a středního podnikání,
 • pracovně právních a sociálních otázek občanů,
 • strategie rozvoje vzdělanosti a profesní přípravy,
 • působení ČR v rámci Evropské unie, zejména při využívání strukturálních fondů.

 

Jednací řád RHSD MSK ZDE

Statut RHSD MSK ZDE