Jiří Cienciala

VLÁDNÍ ZMOCNĚNEC PRO MSK, ÚK a KVK

Vítejte

Funkce vládního zmocněnce pro strukturálně postižené regiony vznikla v návaznosti na vládní usnesení z 25. září 2013 k řešení krizové hospodářské situace v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a na základě usnesení vlády č. 952 ze dne 11. prosince 2013. Zmocněncem byl jmenován doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Následně byla specifická podpora a činnost zmocněnce rozšířena i na kraj Karlovarský. Usnesením vlády č. 826 ze dne 19. října 2015 byla jmenována Gabriela Nekolová, DiS zástupkyní zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Ústeckého a Karlovarského kraje.

Vládní zmocněnec doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. spolupracuje s příslušnými ministerstvy, krajskými samosprávami, představiteli měst a obcí, ale také zaměstnavatelskými svazy, odborovými svazy, regionálními tripartitami a pakty zaměstnanosti.

Zmocněnec se prioritně zaměřuje na oblast zaměstnanosti, podpory podnikání a na jednání s resorty o plnění vládou definovaných opatření nebo o přípravě dalších opatření. Hlavním úkolem je zajištění dalšího postupu v naplňování usnesení vlády č. 732 z 25. 09. 2013, které zavazuje jednotlivá ministerstva k zajištění finančních a systémových opatření k řešení krizové situace v obou krajích. Balík opatření obsahuje 7 finančních a 13 systémových opatření a seznam dalších 11 bodů, které jsou v kompetenci krajů, případně dalších subjektů. Spolupracuje také na prosazení potřeb Moravskoslezského , Ústeckého a Karlovarského kraje v novém programovacím období EU 2014 až 2020.

Prioritní témata vládního zmocněnce:

  • Zaměstnanost a podnikání
  • Technické vzdělávání, věda, výzkum a inovace
  • Energetika a životní prostředí
  • Budování infrastruktury

Hlavní novinky

Moravskoslezský kraj se chce zapojit do evropské uhelné platformy

16.04.2018

Hlavními tématy prvního jednání Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje byly stávající situace ve významných firmách v kraji, zapojení MS kraje do evropské uhelné platformy, informace o naplňování opatření vládního programu Restart.

Prezentace RESTARTu starostům měst a obcí MSK

21.03.2018

Vládní zmocněnec Jiří Cenciala ve své prezentaci na krajském setkání Svazu měst a obcí hovořil o naplňování stávajícího Akčního plánu i o novinkách, které byly zapracovány do jeho aktualizace.

Proběhlo zasedání Krajské dozorčí rady

05.03.2018

Hlavním tématem letošního prvního setkání Krajské dozorčí rady MSK byla implementace stávajícího akčního plánu, ale také jeho aktualizovaná podoba. Restart přináší první konkrétní výsledky. Velkým úspěchem je vyhlášení dvou výzev Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou určeny vysokým školám. Obě směřují k rozšíření a zkvalitnění vzdělávací nabídky a plánují se do ní zapojit všechny tři vysoké školy z Moravskoslezského kraje.

doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.

Zmocněnec vlády ČR pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, senátor Parlamentu ČR, předseda Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje, člen Rady vlády ČR pro energetickou a surovinovou strategii, předseda představenstva Česko-polské obchodní komory v Ostravě, poradce prezidenta České republiky,čestný člen Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Aktuality

Města i obce se zapojují do programu Restart

11.04.2018

Program Restart, určený na pomoc Moravskoslezskému , Ústeckému  a Karlovarskému kraji, který vloni v létě schválila Vláda České repupliky, už přináší první konkrétní výsledky.

Vyjádření zmocněnce k situaci v ArcelorMittal Ostrava

10.04.2018

Vládní zmocněnec Jiří Cienciala odpovídal na otázky MS Deníku k aktuální situaci v ArcelorMittal Ostrava.

Využití programu Restart pro revitalizaci brownfieldů

04.03.2018

Obce v Moravskoslezském kraji Bolatice, Klimkovice a Rybí plánují využít program Restart na regeneraci brownfieldů.

Naši partneři