Jiří Cienciala

VLÁDNÍ ZMOCNĚNEC PRO MSK, ÚK a KVK

Vítejte

Funkce vládního zmocněnce pro strukturálně postižené regiony vznikla v návaznosti na vládní usnesení z 25. září 2013 k řešení krizové hospodářské situace v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a na základě usnesení vlády č. 952 ze dne 11. prosince 2013. Zmocněncem byl jmenován doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Následně byla specifická podpora a činnost zmocněnce rozšířena i na kraj Karlovarský. Usnesením vlády č. 826 ze dne 19. října 2015 byla jmenována Gabriela Nekolová, DiS zástupkyní zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Ústeckého a Karlovarského kraje.

Vládní zmocněnec doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. spolupracuje s příslušnými ministerstvy, krajskými samosprávami, představiteli měst a obcí, ale také zaměstnavatelskými svazy, odborovými svazy, regionálními tripartitami a pakty zaměstnanosti.

Zmocněnec se prioritně zaměřuje na oblast zaměstnanosti, podpory podnikání a na jednání s resorty o plnění vládou definovaných opatření nebo o přípravě dalších opatření. Hlavním úkolem je zajištění dalšího postupu v naplňování usnesení vlády č. 732 z 25. 09. 2013, které zavazuje jednotlivá ministerstva k zajištění finančních a systémových opatření k řešení krizové situace v obou krajích. Balík opatření obsahuje 7 finančních a 13 systémových opatření a seznam dalších 11 bodů, které jsou v kompetenci krajů, případně dalších subjektů. Spolupracuje také na prosazení potřeb Moravskoslezského , Ústeckého a Karlovarského kraje v novém programovacím období EU 2014 až 2020.

Prioritní témata vládního zmocněnce:

  • Zaměstnanost a podnikání
  • Technické vzdělávání, věda, výzkum a inovace
  • Energetika a životní prostředí
  • Budování infrastruktury

Hlavní novinky

Podepsalo se memorandum o spolupráci v rámci evropské uhlené platformy

12.06.2018

V Ostravě se konalo XXIV. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky za účasti zástupců ministerstev, velvyslanectví, představitelů regionů a firem z různých oborů. Pracovní část byla tentokrát zaměřena na rozvoj průmyslu s ohledem na útlum těžby a využívání uhlí a problémy trhu práce v České a Polské republice. Cílem tradičního setkání, kterého se zúčastnilo cca 150 osob, je podpora exportu českých firem a rozvoj vzájemné spolupráce firem, regionů i států.

RE:START je vzorem pro restrukturalizaci uhelných regionů v celé Evropě

07.06.2018

Zástupci Evropské komise považují český vládní program RE:START za dobrý příklad restrukturalizace uhelných regionů pro celou Evropu. Zaznělo to na druhé konferenci pro Strategii restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, která se uskutečnila v konferenčním sále Ministerstva průmyslu a obchodu. V rámci programu RE:START se už podařilo spustit dotační tituly v celkovém objemu 11 miliard korun.

Kongres starostů a primátorů MS kraje v Ostravě

05.06.2018

V Ostravě proběhl kongres starostů měst a obcí Moravskoslezského kraje.

doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.

Zmocněnec vlády ČR pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, senátor Parlamentu ČR, předseda Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje, člen Rady vlády ČR pro energetickou a surovinovou strategii, předseda představenstva Česko-polské obchodní komory v Ostravě, poradce prezidenta České republiky,čestný člen Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Aktuality

Videoreportáž k výzvě Demolice v sociálně vyloučených lokalitách

04.06.2018

Program se zaměřuje na podporu demolic budov v sociálně vyloučených lokalitách. Dotační program je vypsán na tři roky s celkovou alokací 300 milionů korun. Podpora je určena pro města se sociálně vyloučenými lokalitami na demolici prázdných domů.

Že se dá dosáhnout na prostředky z RE:STARTU, ukazuje příklad několika měst a obcí, které se přihlásily do výzvy na Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj získala hned se dvěma žádostmi Karviná, dále Bohumín nebo také malá obec Dvorce ležící na Bruntálsku. Více v reportáži TV Fabex, která od zítřka poběží v rámci magazínu z MS kraje v celostátním vysílání Regionální televize.

 

 

Ostravská univerzita plánuje v rámci RE:STARTu vznik nových budov

29.05.2018

Nový multifunkční areál, který bude sloužit studentům i široké veřejnosti, plánuje postavit Ostravská univerzita v centru města na Černé louce. Pozemky získala darem od Statutárního města Ostravy. Jedná se o necelé čtyři hektary v prostorách za Divadlem Antonína Dvořáka v centru města, kde by měly vzniknout dvě nové budovy. Klastr umění a designu fakulty umění a druhý nový objekt by měl poskytnout zázemí pro sport, zdraví a technologie.

Starostové, využijte RE:START! Pomůže menším obcím i městům

14.05.2018

V červenci uplyne rok od chvíle, kdy vláda schválila Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Program známý pod názvem RE:START už k realizací svých projektů využilo několik měst a obcí, další se postupně zapojují. „Byli bychom rádi, kdyby jich bylo ještě více. Snahou RE:STARTU je pomoci zejména malým městům a obcím, které si často nevědí rady, jak tento program využít,“ říká vládní zmocněnec Jiří Cienciala.

Naši partneři