Jiří Cienciala

VLÁDNÍ ZMOCNĚNEC PRO MSK, ÚK a KVK

Vítejte

Funkce vládního zmocněnce pro strukturálně postižené regiony vznikla v návaznosti na vládní usnesení z 25. září 2013 k řešení krizové hospodářské situace v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a na základě usnesení vlády č. 952 ze dne 11. prosince 2013. Zmocněncem byl jmenován doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Následně byla specifická podpora a činnost zmocněnce rozšířena i na kraj Karlovarský. Usnesením vlády č. 826 ze dne 19. října 2015 byla jmenována Gabriela Nekolová, DiS zástupkyní zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Ústeckého a Karlovarského kraje.

Vládní zmocněnec doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. spolupracuje s příslušnými ministerstvy, krajskými samosprávami, představiteli měst a obcí, ale také zaměstnavatelskými svazy, odborovými svazy, regionálními tripartitami a pakty zaměstnanosti.

Zmocněnec se prioritně zaměřuje na oblast zaměstnanosti, podpory podnikání a na jednání s resorty o plnění vládou definovaných opatření nebo o přípravě dalších opatření. Hlavním úkolem je zajištění dalšího postupu v naplňování usnesení vlády č. 732 z 25. 09. 2013, které zavazuje jednotlivá ministerstva k zajištění finančních a systémových opatření k řešení krizové situace v obou krajích. Balík opatření obsahuje 7 finančních a 13 systémových opatření a seznam dalších 11 bodů, které jsou v kompetenci krajů, případně dalších subjektů. Spolupracuje také na prosazení potřeb Moravskoslezského , Ústeckého a Karlovarského kraje v novém programovacím období EU 2014 až 2020.

Prioritní témata vládního zmocněnce:

  • Zaměstnanost a podnikání
  • Technické vzdělávání, věda, výzkum a inovace
  • Energetika a životní prostředí
  • Budování infrastruktury

Hlavní novinky

Naplňování programu RE:START běží podle plánu

10.12.2018

Společné jednání Rady hospodářské a sociální dohody a Regionální stálé konference informovalo o implementaci strategie RE:START, programu Revitalizace v MS kraji nebo o zapojení České republiky do tzv. evropské uhelné platformy.

MMR vyhlásilo výzvu pro obce a města

29.11.2018

Starostové měst a obcí mohou nově žádat o finanční podporu z výzvy na nepodnikatelské využití brownfieldů vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj. Na základě provedené absorpční kapacity se dá očekávat velký zájem o tento program.

Inovace jsou důležitou součástí technického vzdělávání

20.11.2018

Řadu zajímavých podnětů a myšlenek nabídl třetí ročník konference Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami, který se konal v ostravském hotelu Imperial. Letošní ročník byl zaměřen nejen na příklady spolupráce škol a firem, ale nabídl také prezentace inovativních firem či panelovou diskusi na téma Jak uchopit inovace.

doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.

Zmocněnec vlády ČR pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, senátor Parlamentu ČR, předseda Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje, člen Rady vlády ČR pro energetickou a surovinovou strategii, předseda představenstva Česko-polské obchodní komory v Ostravě, poradce prezidenta České republiky,čestný člen Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Aktuality

Jiří Cienciala obdržel z rukou ministryně MPO čestnou plaketu

02.10.2018

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková pozvala na přátelské setkání v rámci  60. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně bývalé ministry průmyslu a obchodu ČR. Poděkovala jim za jejich podíl na revitalizaci českého hospodářství po roce 1989 a zároveň představila i novou platformu pro sdílenou podporu českého exportu Tým Česko.

 

 

Program Restart schválen vládou

19.09.2018

Informace o schválení programu RESTART vychází také v regionálním podnikatelském zpravodaji Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Uhelná platforma: společný postup všech tří krajů

16.07.2018

V Bruselu se v polovině července konalo druhé zasedání evropské platformy pro uhelné regiony, které procházejí transformací. K této platformě se připojila také Česká republika, konkrétně Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, o jejichž systémovou podporu se na národní úrovni pokouší vládní program RE:START. Tento program byl prezentován zástupcům Evropské komise, kteří jej považují za dobrý příklad restrukturalizace uhelných regionů pro celou Evropu.

Jednání v Bruselu se zúčastnil vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Jiří Cienciala. „Zástupcům Evropské komise jsme představili několik konkrétních projektů. Česká republika byla pochválena za přehlednou a jasnou prezentaci. Nutný je společný postup všech tří krajů,“ uvedl Cienciala s tím, že koncem října by zástupci Evropské komise měli navštívit české uhelné regiony.

 

Naši partneři