Jiří Cienciala

VLÁDNÍ ZMOCNĚNEC PRO MSK, ÚK a KVK

Vítejte

Funkce vládního zmocněnce pro strukturálně postižené regiony vznikla v návaznosti na vládní usnesení z 25. září 2013 k řešení krizové hospodářské situace v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a na základě usnesení vlády č. 952 ze dne 11. prosince 2013. Zmocněncem byl jmenován doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Následně byla specifická podpora a činnost zmocněnce rozšířena i na kraj Karlovarský. Usnesením vlády č. 826 ze dne 19. října 2015 byla jmenována Gabriela Nekolová, DiS zástupkyní zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Ústeckého a Karlovarského kraje.

Vládní zmocněnec doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. spolupracuje s příslušnými ministerstvy, krajskými samosprávami, představiteli měst a obcí, ale také zaměstnavatelskými svazy, odborovými svazy, regionálními tripartitami a pakty zaměstnanosti.

Zmocněnec se prioritně zaměřuje na oblast zaměstnanosti, podpory podnikání a na jednání s resorty o plnění vládou definovaných opatření nebo o přípravě dalších opatření. Hlavním úkolem je zajištění dalšího postupu v naplňování usnesení vlády č. 732 z 25. 09. 2013, které zavazuje jednotlivá ministerstva k zajištění finančních a systémových opatření k řešení krizové situace v obou krajích. Balík opatření obsahuje 7 finančních a 13 systémových opatření a seznam dalších 11 bodů, které jsou v kompetenci krajů, případně dalších subjektů. Spolupracuje také na prosazení potřeb Moravskoslezského , Ústeckého a Karlovarského kraje v novém programovacím období EU 2014 až 2020.

Prioritní témata vládního zmocněnce:

  • Zaměstnanost a podnikání
  • Technické vzdělávání, věda, výzkum a inovace
  • Energetika a životní prostředí
  • Budování infrastruktury

Hlavní novinky

Zmocněnec zahájil konferenci Odpady 21 v Ostravě

09.05.2018

9.5. 2018 Zmocněnec zahájil 18. ročník konference ODPADY 21, jejíž hlavním tématem byly aktuální trendy při nakládání s odpady.

Jiří Cienciala informoval vládu o Restartu

25.04.2018

 

Vládní zmocněnec Jiří Cienciala dnes premiérovi Andreji Babišovi a ministrům jeho vlády představil konkrétní výsledky programu RE:START v Moravskoslezském kraji.

 

Z programu Restart plánuje Ostravská univerzita vznik nových budov

23.04.2018

Nový multifunkční areál, který bude sloužit studentům i široké veřejnosti, plánuje postavit Ostravská univerzita v centru města na Černé louce.

doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.

Zmocněnec vlády ČR pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, senátor Parlamentu ČR, předseda Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje, člen Rady vlády ČR pro energetickou a surovinovou strategii, předseda představenstva Česko-polské obchodní komory v Ostravě, poradce prezidenta České republiky,čestný člen Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Aktuality

Starostové, využijte RE:START! Pomůže menším obcím i městům

14.05.2018

V červenci uplyne rok od chvíle, kdy vláda schválila Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Program známý pod názvem RE:START už k realizací svých projektů využilo několik měst a obcí, další se postupně zapojují. „Byli bychom rádi, kdyby jich bylo ještě více. Snahou RE:STARTU je pomoci zejména malým městům a obcím, které si často nevědí rady, jak tento program využít,“ říká vládní zmocněnec Jiří Cienciala.

Vládní zmocněnec byl hostem dne na TV Polar

11.05.2018

Vládní zmocněnec Jiří Cienciala o aktuálním vývoji programu RE:START, tentokrát ve studiu s šéfredaktorkou TV Polar.

Města i obce se zapojují do programu Restart

11.04.2018

Program Restart, určený na pomoc Moravskoslezskému , Ústeckému  a Karlovarskému kraji, který vloni v létě schválila Vláda České repupliky, už přináší první konkrétní výsledky.

Naši partneři